Main menu

Výpis z Insolvenčního rejstříku

O vyhotovení výpisu z Insolvenčního rejstříku může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.