Main menu

JUDr. Jana Seemanová - notář Liberec

Notář Liberec - JUDr. Jana Seemanová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studium na této fakultě zakončila v roce 2003, v roce 2006 na téže fakultě získala titul doktorky práv. Notářskou praxi vykonává nepřetržitě od r. 2003, nejprve jako notářská koncipientka notáře JUDr. Zdeňky Seemanové, notáře se sídlem v Semilech a JUDr. Milady Berndtové, notáře se sídlem v Turnově, později jako notářská kandidátka zastupující dle § 24 odst. 1 not. řádu notáře JUDr. Zdeňku Seemanovou, notáře se sídlem v Semilech. JUDr. Jana Seemanová od 1.12.2011 do 14.07.2013 konala úřední den notáře JUDr. Zdeňky Seemanové v Liberci.

O kanceláři - notář Liberec

Notář Liberec:  JUDr. Jana Seemanová byla jmenována ministrem spravedlnosti České republiky do notářského úřadu v obvodu Okresního soudu v Liberci ode dne 01.07.2013 a působí v notářském úřadě v Liberci, který do 30.06.2013 zastávala notářka Mgr. Zdenka Masopustová.

Notář v Liberci - JUDr. Jana Seemanová poskytuje služby notáře v plném rozsahu činnosti notáře tak, jak je ukládá vykonávat zák. č. 358/1992 Sb., v platném znění, notářského řádu. Notář JUDr. Jana Seemanová vykonává činnost notářky v sídle, do nějž byla jmenována, jímž je Liberec. Notářská kancelář je také kontaktním místem Czech Point - kromě ověřování podpisů a listin, poskytuje tak i výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí ( včetně snímků kat. mapy katastrálních území, kde již proběhla digitalizace katastrálního operátu), výpisy z rejstříku trestů fyzických a právnických osob, výpisy z bodového hodnocení řidiče atd. Notářské služby v Liberci poskytujeme v souladu s notářským řádem v českém jazyce. S klienty se dohovoříme také anglicky.

Notář JUDr. Jana Seemanová je, jako soudní komisař, pověřována Okresním soudem v Liberci provedením úkonů v řízení o pozůstalosti po zůstavitelích, kteří zemřeli v době od 1. do 6. dne v měsíci a jejichž bydliště bylo v době jejich úmrtí v okrese Liberec. Převzala agendu notářského úřadu Mgr. Zdenky Masopustové.  

Notář JUDr. Jana Seemanová zahájila činnost v Liberci dne 15.07.2013.