Main menu

Výpis z Obchodního rejstříku

O vyhotovení výpisu z Obchodního rejstříku může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.