Main menu

Výpis z Živnostenského rejstříku

O vyhotovení výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.