Main menu

Výpis z Rejstříku trestů

O vyhotovení výpisu z rejstříku trestů může požádat osoba, které se výpis týká, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc musí výslovně obsahovat zmocnění k zažádání o vyhotovení výpisu z rejstříku trestů a k jeho převzetí. Pokud má být podpis zmocnitele ověřen v cizině, pak je nutné zajistit, aby takové ověření bylo použitelné jako veřejná listina i na území České republiky – právní vztahy s cizími státy jsou mezinárodním právem upraveny rozdílně a náležitosti nutného vyššího ověření Vám rádi sdělíme telefonicky. Výpisy vyhotovujeme na počkání. Upozorňujeme však, že u cizinců zabere systému vyřízení žádosti cca. 40 minut.