Main menu

Notář svou činnost vykonává za úplatu, jejíž výše je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění, o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví.

 

Odměna notáře (notářský tarif) [zdroj www.nkcr.cz]

Přesnou výši odměny za Vámi požadovaný úkon Vám dle výše uvedené vyhlášky sdělíme telefonicky či emailem.