Main menu

Výpis z Katastru nemovitostí

O vyhotovení výpisu z Katastru nemovitostí může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť se jedná o veřejný seznam.