Main menu

Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

O vyhotovení výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů může požádat kdokoliv (fyzická nebo právnická osoba), neboť zákon nestanoví žádná omezení.